Herøya Næringspark AS

Eiendomsselskapet Herøya Næringspark AS eies av SIVA (88 %) og Porsgrunn Utvikling AS (12 %). 

Selskapet eier seks næringsbygg bygd på industriparkens grunn, rett utenfor det prosessindustrielle kjerneområdet på Herøya. Byggene leies videre ut til en rekke forskjellige næringsvirksomheter, i alt rundt 30 virksomheter.

Eiendomsselskapet Herøya Næringspark AS kan bygge behovstilpassede industribygg i Industriparken, for så å leie ut igjen til aktuelle industriaktører.

Kontakt
Harald Langangen
Telefon: 35 57 33 00, 909 26 459
E-post: Harald@hnpark.no 

Les mer på www.hnpark.no