Calora Subsea AS

Calora Subsea AS etablerte seg i industriparken i 2008. Selskapet designer, utvikler, produserer, markedsfører og selger polymerbaserte produkter til undervannsmarkedet. Calora Subsea har hovedadresse i Sandefjord.

 

 

Et av produktene som selskapet leverer er Calorflex® som benyttes til termisk isolasjon av fleksible undervannsledninger. Termisk isolasjon er med på å sikre at flerfase væskestrøm som transporteres inne i rørledningene har riktig temperatur og strømningsforhold. Selskapet benytter avansert prosessteknologi i framstillingen av Calorflex®.

Allan Boye Hansen er gründer av bedriften.

Selskapet investerer betydelige ressurser i forbedringsarbeid og produktutvikling rettet mot ulike nisjemarkeder innenfor offshore og undervannsteknologi i tillegg til termisk isolasjon.

Kontakt
Calora Subsea AS
Tel.: +47 33 12 64 00

Les mer på www.calosea.com/