Bilfinger Industrial Services Norway AS

Bilfinger Industrial Services Norway AS er en tverrfaglig leverandør av industrielt vedlikehold, prosjektledelse & engineering, opplæring, verkstedproduksjon, industrimuring, støttetjenester og rådgivning til industri og energiprodusenter. 

Selskapet ønsker å være en komplett partner for industrien, og skape verdier for kundene gjennom kostnadsreduksjoner og økt tilgjengelighet på produksjonsutstyr.

Selskapet har 1.400 ansatte og omsetter for drøyt 1,8 milliarder kroner årlig. Helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av selskapets leveranser og konkurransekraft.

Bilfinger er Telemarks største private bedrift, har ansatte innenfor 32 fagdisipliner og leverer produkter og tjenester innenfor ni hovedområder:

  • Vedlikeholdstjenester
  • Verkstedtjenester
  • Offshoretjenester
  • Ildfast
  • Prosjektledelse og Engineering
  • Revisjonsstanstjenester
  • Konsulenttjenester og opplæring
  • Industrial Facility Services

Industribemanning – leveres gjennom datterselskapet Bilfinger Industrial Services IM AS

Kontaktperson Porsgrunn:
Erik A. Ulve 
Marked
Tlf: +47 906 96 726
E-post: erik.andreas.ulve@bilfinger.com

Bilfinger Industrial Services IM AS  er et datterselskap av Bilfinger Industrial Services Norway AS. Selskapet er et rekrutteringsselskap som bemanner industrien.

Bilfinger Industrial Services IM AS har bred fagkompetanse, lang erfaring og en unik kjennskap til industriens problemstillinger.

IM kan levere personell med kompetanse innenfor alle typer industrirelaterte oppgaver. Selskapets ansatte gjennomgår grundig opplæring i HMS, og har et gjennomgående fokus på kvalitet og sikkerhet.

Kontaktperson IM:
Rune Teigen 
Tlf: +47 907 25 871
E-post: rune.teigen@bilfinger.com

Les mer på http://www.is-norway.bilfinger.com/

YouTube: Bilfinger på Herøya