Adminiområdet

Adminiet i Porsgrunn tilhører Yara International og driftes av Coor Service Management. Eiendommen ligger noen steinkast unna Herøya Industripark. 

 

Den består av et stort parkmessig naturområde, hvor det ligger tre bygninger for møte- og konferansevirksomhet: Adminiet, Villaen og Casino. I Adminiet finner vi også Gjestlands stue.

Adminiområdet består av park, hage og et lite tjern, totalt 42 mål. Med sin stil og idylliske beliggenhet er anlegget en perfekt ramme rundt møter, konferanser og forretningsmiddager. Bygningene ble oppført gjennom 1930-årene, alle tegnet av arkitekt Olaf Lilloe.   

Driften
I  dag er Villaen, Casino og Gjestlands stue innrettet til bruk som møte- og konferanselokaler. Overnattingsmuligheter finnes i Adminiet og Villaen.

Kontakt
Inger Ødegård
Telefon: 24 15 81 50
E-post: post@adminiet.no 

Les mer på http://www.adminiet.no/