Ad ARMA Advokatfirma DA

Erfaring - samarbeid - resultater er Ad ARMA Advokatfirmas varemerke. Ad ARMA Advokatfirma DA er et mellomstort advokatfirma med kontorer i Herøya Industripark, Porsgrunn sentrum og Sandefjord sentrum. 

Firmaet er for tiden inne i en vekstfase. I Herøya Industripark vil de være tilgjengelige for gründere, industribedrifter og privatpersoner. Ad ARMA har solid kompetanse og erfaring – også med internasjonale forhold, og legger vekt på å forstå kundens behov slik at tjenestene oppleves verdifulle.

Ad ARMA er et lokalt og regionalt totalalternativ for privatpersoner og mindre- og mellomstore bedrifter. De bidrar ofte med å skape eller sikre verdier gjennom rådgivning, forhandlinger, avtaleutforming samt tvisteløsning.

Ad ARMAs mål er å bidra til best mulig resultat for klienten. Det forutsetter godt samarbeid, tett oppfølging og høy faglig kvalitet.

Kontakt:
Erik Fekete, tlf. 99 25 04 80, e-post: ef@adarma.no
Arne Hellenes, tlf. 99 56 26 53, e-post: ah@adarma.no 

Les mer på www.adarma.no