Acona Flow Technology AS

Acona Flow Technology AS er et unikt modelleringsmiljø innen industriell strømningsmodellering.  

Bedriften ble etablert i Telemark i 2006 og har nå 13 ansatte, og er lokalisert i forskningsparken.

Acona Flow Technology leverer følgende tjenester: 

  • Avansert industriell strømningsmodellering, CFD
  • Avanserte simuleringer innen brann og eksplosjoner, samt spredningsanalyser
  • Avansert flerfasemodellering
  • Assistanse innenfor brønnkontroll for oljeselskaper

Kontakt:
Trygve Rinde
Daglig leder
E-post: trygve.rinde@acona.com
Mob: (+47) 99 15 23 89

Les mer på www.acona.com