ADDCON Nordic

ADDCON Nordic (tidligere Yara Formates) eies av det tyske selskapet Addcon Group Gmbh. I sine produksjonsanlegg på Herøya lager ADDCON Nordic en rekke spesialprodukter basert på formiater og maursyre. Enheten har rundt 54 ansatte i Porsgrunn, og omsetter for mellom 400 og 500 millioner kroner.  

Hovedprodukter med eget salg                   
AVIFORM – avisings-væske for flyplasser
GrasAAT – ensileringsmiddel for grass
FishForm – konserveringsmiddel for fisk
ENSILOX – ensileringsmiddel for fiskeavkapp

I tillegg selger ADDCON Nordic maursyre, kalihydroxyd,hypokloritt mm.

Hovedprodukter produsert for andre markedsoperatører
ECOFORM – borevæske til bruk innenfor oljevirksomheten (Norbar, NO + MI-Swaco, USA)
HYCOOL – kuldebærer for bruk i indirekte kjølesystemer
FORMI – organisk fôrtilskudd til bruk i grisefôr ( BASF, Tyskland)

Produkt produsert ut fra ammoniakk, kullsyre og vann
Hjortetakksalt (ammonmiumbikarbonat) – hevelsesmiddel, bakepulver, men kan også benyttes som gjødsel.

Kontakt
Jan Liane
Telefon: 35 56 41 00
E-post: jan.liane@addcon.com

Les mer på www.addcon.com/home/