Bedrifter i industriparken

Rundt 80 virksomheter med i alt 2.500 ansatte er etablert i Herøya Industripark. De representerer et stort mangfold i størrelser og bransjer – fra industri- og vedlikeholdsbedrifter med mange hundre ansatte, til mindre gründer- og teknologibedrifter med noen få ansatte.

Ca. 55 av bedriftene er lokalisert i industriparkens industrielle kjerneområde og er leietakere hos Herøya Industripark AS (se bedriftene under). De øvrige 25 bedriftene er lokalisert i østre del av industriparken, og er leietakere hos eiendomsselskapet Herøya Næringspark AS, og i Gunneklev som leietakere av Hydrovegen Eiendom AS. 

Fortsatt er det plass til flere bedrifter i parken.