Pilotarena Herøya hjelper deg med testing og utvikling av ideene dine

Har du et forskningsprosjekt eller en forretningsidé som du ønsker å få testet ut i større skala – i en såkalt pilotfase? Da kan etablering av pilot eller demo-anlegg i Herøya Industripark være et langt steg på veien mot å lykkes.

Innovasjon Norge Telemark har bevilget 35 millioner kroner til teknologibedriften REEtec, som skal etablere et demonstrasjonsanlegg for separasjon av sjeldne jordarter i Herøya Industripark.
Vard Engineering skal detaljprosjektere det nye lossesystemet for LNG, som selskapet Connect LNG står bak. Etter at anlegget er bygd skal det testet i sjøen utenfor Herøya Industripark.
Connect LNG har utviklet en løsning for å losse flytende naturgass fra skip på steder der det ikke er kai. Teknologien går ut på å taue en plattform med nødvendige koplinger og overføringsslanger ut til tankskipene.
Siva støtter Pilotarena Herøya med inntil 2,9 mill. kr, til å utvikle en modell for å kjøre industrielle piloter og demo-anlegg for gründere og bedrifter.
Oil in Water Process (OiWP) har siden januar jobben med et forskningsprosjekt for å fjerne CO2 fra vannet i brønnene der oppdrettsfisken oppholder seg når den fraktes til slakteriet. Forskningen gjennomføres på oppdrag fra en av utstyrsleverandørene til oppdrettsbransjen.
Vi synes det er positivt at vi kan være med å bidra i FoU-prosjekter. Det er viktig for oss å hjelpe gründere som har gode idéer og stå-på-vilje, sier FoU-ansvarlig i verkstedmiljøene hos Bilfinger Helge Forså.
Det har en stund vært stille rundt Silicatechs og Bilfingers «månelandingsprosjekt». Men prosjektet, som kan bli løsningen for CO2-fangst i industrien, har langt fra krasjlandet.