Leie av industritomt

Er du gründer og trenger et sted å etablere deg, eller driver du en industrivirksomhet som krever større arealer, kan etablering i Herøya Industripark være et langt steg på veien mot å lykkes.

Herøya Industripark er Norges ledende arena for industrialisering og kommersialisering av teknologiske og industrielle ideer.

Industriparken er delt inn i soner med ulike formål. Randsonen mot Gunneklevfjorden og bebyggelsen er forbeholdt lettere industri og næringsvirksomhet, mens "indrefileten" – det industrielle kjerneområdet inne i parken – egner seg best for tyngre industrielle aktiviteter.

Vi kan tilby

 • Industri- og næringstomter for kort- og langtidsutleie
 • Bygg inkl. drift og vedlikehold
  • Kontorbygg
  • Verksted og produksjonslokale
  • Laboratorier og forsøkshaller
  • Lager
 • Effektiv og moderne industriell infrastruktur / utilities
  • Kraftnett, gass
  • Kaianlegg, 1,6 km kaifront
  • Rørgater
  • Tankterminal, veier, grøntanlegg, p-plasser
 • Pilotarena Herøya: lokaler, anlegg og kompetanse for å gjennomføre pilotforsøk
 • Industri-inkubator: støtte, rådgiving, kapital, nettverk og fysisk tilrettelegging for å utvikleideer

Kontakt:
Gard Madsen
Marked og Utvikling
Tlf.: +47 909 37 833
E-post: gard.madsen@hipark.no