Etablering i parken

Er du på utkikk etter et egnet sted for å etablere industri- eller næringsvirksomhet? Har du en forretningsidé som du trenger hjelp til å få realisert? Da kan Herøya Industripark være stedet for deg. 

Etablering i Herøya Industripark kan være et langt steg på veien mot å lykkes. Gjennom effektive støttetjenester, god infrastruktur, høy industriell kompetanse og hjelp til etablering, skal vertskapet i Herøya Indsutripark bidra til å gjøre virksomheten din til vinner i sin bransje.

Vi lover

 • Kompetent bistand til industrialisering og kommersialisering
 • Moderne og effektiv infrastruktur
 • Gode FoU-ressurser tilgjengelig
 • Stort industrielt mangfold og kompetansetilgang
 • Kort vei til virkemiddelapparatet

Vårt til bud til etablerere

 • Bred industriell kompetanse
 • Industritomter med tilførsel av el, kjølevann, damp, gass mm.
 • Bygg inkl. drift og vedlikehold (ca. 160.000 m2)
  • Kontorbygg
  • Verksted og produksjonslokale
  • Laboratorier og forsøkshaller
  • Lager
 • Effektiv og moderne industriell infrastruktur / utilities
  • Kraftnett, gass
  • Kaianlegg, 1,6 km kaifront
  • Rørgater
  • Tankterminal, veier, grøntanlegg, p-plasser
 • Pilotarena Herøya: lokaler, anlegg og kompetanse for å gjennomføre pilotforsøk
 • Industri-inkubatoren Proventia: støtte, rådgiving, kapital, nettverk og fysisk tilrettelegging for å utvikleideer

Vil du vite mer om etableringsmulighetene på Herøya?

Kontakt:

Gard Madsen
Marked og Etablering
Tlf.: +47 909 37 833
E-post: gard.madsen@hipark.no

Rolf Olaf Larsen
Pilotarena Herøya
Tlf.: +47 908 40 568
E-post: Rolf.olaf.larsen@hipark.no

 • Leie av industritomt

  Er du gründer og trenger et sted å etablere deg, eller driver du en industrivirksomhet som krever større arealer, kan etablering i Herøya Industripark være et langt steg på veien mot å lykkes.

  Les mer