Miljødirektoratet ber Hydro om å dekke til sjøbunnen i Gunneklevfjorden

Miljødirektoratet ber Hydro om å dekke til bunnen i Gunneklevfjorden i Porsgrunn med sand, for å isolere miljøgifter fra den tidligere klor- og magnesiumproduksjonen ved Herøya industripark. 

Hydro har foreslått å benytte aktivt kull, en metode som har vist seg å gi svært gode resultater. 

Les mer om saken på  hydro.com og  miljodirektoratet.no