SkatteFUNN - en smart ordning for alle bedrifter som driver med FoU-virksomhet

Mange bedrifter og rådgivere var samlet da Forskningsrådet, sammen med Innovasjon Norge, Proventia og flere samarbeidspartnere inviterte til seminar med tema SkatteFUNN igår. Ordningen er hjemlet i skatteloven og administreres av Norges forskningsråd i samarbeid med Innovasjon Norge. -En glimrende ordning, sa de to bedriftene, TQM Partner AS og Grenland Energy som delte sine erfaringer fra egen søknadsprosess.

Fra venstre: Dag Oscar Oppen Berntsen, Norges Forskningsråd, Lars Ole Valøen, Grenland Energy, Jørn Roar Bamle, Industriinkubatoren Proventia og Peder Thysted, Grenland Energy.

Hvem kan søke om SkatteFUNN-midler?

Forskningsrådets SkatteFUNN-ordning gjelder for alle næringer og selskapsformer, og det er ingen begrensninger på antall ansatte eller omsetning for å kunne få godkjent et SkatteFUNN-prosjekt.

  1. Skal bedriften utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess?
  2. ELLER er målet med prosjektet å gi forbedret funksjonalitet og opplevelse for brukerne av en kjent løsning?
  3. Vet du allerede, eller tror du, at utviklingen vil kreve systematisk arbeid for å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter?

Dersom du kan svare Ja på disse spørsmålene, kan dette være et SkatteFUNN-prosjekt. Små og mellomstore bedrifter (SMB) kan da få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene.

Bilde av Håkon Kallevig

Håkon Kallevig, TQM Partner AS, er veldig fornøyd med SkatteFUNN-ordningen.

TQM Partner AS kunne huke av på alle disse spørsmålene. De er leverandør av rådgiving og elektronisk kvalitetsstyring, og måtte gjøre store endringer for å kunne tilby kundene tjenester på en ny og bedre elektronisk plattform.

Vær nøye og presis i søknadsprossen

Både Grenland Energy og TQM Partner AS rådet andre bedrifter som ønsket å søke om midler til å være systematiske og nøyaktige i søknadsprosessen.

-Bedriften må legge ved et revisorattestert skjema (Skatteetatens RF-1053) for sine prosjektkostnader, sa Håkon Kallevig, TQM Partner AS. Her må timer og anskaffelser nøye dokumenteres. -Vi valgte å benytte ekstern konsulent i prosessen, la han til, slik at vi var sikre på at vi fikk formidlet prosjektet vårt riktig.

-Bruk hjelpeapparatet

Grenland Energy valgte å kjøre søknadsprosessen selv. De rådførte seg bant annet hos Innovasjon Norge og Proventia, -det finnes mange å spørre om hjelp, sa de.

-Sett konkrete delmål, da er det enkelt å avgjøre hvorvidt disse er oppnådd eller ikke.

Rapportering gjennom prosjektfasen er ukomplisert, mens kostnadsrapporteringen er mer omfattende. -Det kan lønne seg å rådføre seg med regnskapsleverandør eller revisor. Tenk kost/nytte, sa Grenland Energy til slutt.

Skal man være sikret behandling og fradrag for inneværende år, må søknaden sendes elektronisk senest 1. september. Utbetaling skjer påfølgende år.

Få søknader fra Telemark

Jørn Roar Bamle i Proventia sier det er få søknader fra Telemark på SkatteFUNN-ordningen. -Dette er en ordning som skal stimulere til økt FoU-arbeid og vi håper dette seminaret vil bidra til at flere blir kjent med og nå vil benytte seg av mulighetene som finnes.