HMS-dag med øvelse "Fabrikkalarm"

Industriparkens HMS-forum arrangerer HMS-dag fredag 28. april, på verdensdagen for sikkerhet og helse på jobb. Det er planlagt flere ulike aktiviteter denne dagen, øvelse "Fabrikkalarm" er en av de.

bilde av Hanne Wang

Hanne Wang, Yara, i samtale med en av de som ankommer arbeidsplassen under HMS-dagen 2016.

-Det gjøres mye bra HMS-arbeid hver dag hos alle som jobber i industriparken, men det er viktig at alle bedriftene her inne sammen setter litt mer fokus på HMS denne ene dagen i året, sier Tone Rabe HMS-sjef i Herøya Industripark AS og leder for industriparkens HMS-forum.

Øvelse Fabrikkalarm

Som en del av HMS-dagen vil det bli kjørt fabrikkalarm-øvelse. Fabrikkalarm er alarmnivået som iverksettes når en fare truer store deler av industriparken. Fabrikkalarm gjelder for hele Herøya Industriparks område. -Det er heldigvis veldig sjelden at fabrikkalarm igangsettes og vi trenger derfor å øve på rutinene, avslutter Tone Rabe.