Gul røyk fra Fullgjødsel2-fabrikken

-Det kan forekomme noe gul røyk noen dager fremover fra Fullgjødsel2-fabrikken, sier Driftssjef Bjørn Terje Semb i Yara. Grunnen til dette er en fosfatmiks som fabrikken bruker.

Utslippet ligger under konsesjonskravet.

Har du spørsmål vedrørende dette kan du ringe Yara på telefon 09272.