Brann ved Yaras Ammoniakkfabrikk i Herøya Industripark

Klokken 03.15 natt til mandag 24. april, oppsto det en brann i ammoniakkfabrikken. Brannen ble meldt slukket klokken 05.18. Ingen personer kom til skade og det var ikke gass på avveie. 

HIPs Felles industrivern og Porsgrunn Brannvesen rykket ut og Industrivernstab med gassmålere ble etablert.

Klokken 02.45 hadde Skagerak Nett en feil i sitt anlegg på Roligheten på Herøya. Dette medførte utfall i flere fabrikker, og dermed støy og fakling.

Yara vil følge opp hendelsen i ettertid med en undersøkelseskommisjon.